To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
Programy UE
KONKURS „STWÓRZ MINIPROJEKT” dla młodzieży szkolnej w wieku 11-17 lat
środa, 10 października 2012

logo-miniprojekt Do 31 października 2012 r. trwa konkurs internetowy, organizowany przez  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na edukacyjnej stronie o Funduszach Europejskich  dla dzieci i młodzieży - www.euroman.gov.pl.

 Konkurs „Stwórz MiniProjekt” polega na zaplanowaniu realizacji wymarzonego  przedsięwzięcia, które mogłoby zostać sfinansowane z Funduszy Europejskich.
 Na portalu powstanie lista projektów, z których najciekawsze zostaną nagrodzone.
 Co należy zrobić? To proste!

  1. Wejdź na stronę www.euroman.gov.pl,
  2. Zarejestruj się w serwisie,
  3. Ułoż w głowie plan projektu, a następnie wypełnij formularz, opisując swój pomysł,
  4. Narysuj lub stwórz grafikę przedstawiającą projekt – do formularza można załączyć obrazek, który może być np. zdjęciem.
  5. Zgłoś projekt do konkursu.
  6. Poczekaj na wyniki, śledząc informacje na stronie www.euroman.gov.pl.

Do wygrania m.in. tablet i kurs multimedialny do nauki języka angielskiego. Konkurs skierowany jest do kreatywnych, pełnych nowych pomysłów i bogatej wyobraźni – młodych ludzi! Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.euroman.gov.pl/11-14/konkurs/o-konkursie/

 
Biblioteczka Oświaty Samorządowej
poniedziałek, 11 czerwca 2012
Informujemy, że w ramach projektu systemowego "Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w partnerstwie z Uniwersytetem Warszawskim, zespół projektowy UW przygotował Biblioteczkę Oświaty Samorządowej.

Biblioteczka Oświaty Samorządowej to seria sześciu publikacji przeznaczonych dla jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Obejmuje główne obszary zarządzania oświatą przez gminy, powiaty i województwa:
- Strategie oświatowe pod redakcją Anthony’ego Levitasa,
- Zarządzanie oświatą, pod redakcją Mikołaja Herbsta
- Finansowanie oświaty, pod redakcją Mikołaja Herbsta
- Edukacja przedszkolna, pod redakcją Pawła Swianiewicza
- Informacje oświatowe, pod redakcją Jana Herczyńskiego
- Wskaźniki oświatowe, Jan Herczyński

Biblioteczka ma służyć ułatwieniu samorządom diagnozowania problemów oświaty oraz zachęceniu do odpowiedzialnego i strategicznego myślenia o prowadzonych szkołach i placówkach.
Wersje elektroniczne publikacji zostaną opublikowane na stronie internetowej projektu:
http://www.ore.edu.pl/strona-ore/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=114:publikacje&Itemid=1173
 
Cyfrowa szkoła w Płochocinie
środa, 16 maja 2012
cyfrowa_szkola Szkoła Podstawowa w Płochocinie zakwalifikowała się do rządowego programu „Cyfrowa szkoła”. Placówka uzupełni swoje wyposażenie m.in. o 35 komputerów przenośnych, specjalną szafę do przechowywania sprzętu i ładowania baterii, sieciowe urządzenia wielofunkcyjne, projektor multimedialny, urządzenie do przeprowadzania wideokonferencji.
Wartość ujętych w programie pomocy dydaktycznych oszacowano na 145.450 zł, w tym 106.631 zł to kwota dofinansowania.


Gmina Ożarów Mazowiecki złożyła wnioski dla wszystkich prowadzonych przez siebie szkół podstawowych. Łączną wartość pomocy dydaktycznych oszacowano na 640.604 zł starając się o dofinansowanie w kwocie 473.527 zł. Otrzymaliśmy wsparcie dla jednej szkoły, ale patrząc na rywalizację, i tak mieliśmy szczęście.

Mazowieckie samorządy złożyły 176 wniosków dla 607 szkół, na łączną kwotę dofinansowania ponad 71 mln zł. Wymagania formalne spełniły wnioski dotyczące 499 szkół, dofinansowanie zaś otrzyma tylko 50 szkół w tym Szkoła w Płochocinie. Zapotrzebowanie przekroczyło kwotę przyznaną Mazowszu, w związku z tym zespół oceniający zakwalifikował szkoły według algorytmu określonego przez Radę Ministrów – poprzez losowanie systemem komputerowym.
 
Informacja o Regionalnym Konkursie Grantowym
środa, 18 sierpnia 2010
 Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2010"  Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

O dotacje do 7 000 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2011 r. i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2011 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową, z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców.
Więcej…
 
Edukacja najlepszą inwestycją - pieniądze z UE dla szkół w gminie
poniedziałek, 08 lutego 2010

Rok 2010 rozpoczął się od dobrych wiadomości. Gmina Ożarów Mazowiecki uzyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu edukacyjnego. 29 grudnia 2009 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listę wniosków w ramach Działania 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wśród wniosków, które uzyskały dotację znalazł się nasz projekt "Poznaję świat - wyrównywanie szans edukacyjnych w Gminie Ożarów Mazowiecki". Wartość projektu wynosi 996 787 zł, z czego wkład własny gminy to 29 903,61 zł.

Więcej…