To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
Programy współpracy


Program współpracy na 2018 rok
poniedziałek, 18 grudnia 2017

Zamieszczamy Program współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku

pdfUCHWAŁA__486-17_z_23.11.2017

 
Sprawozdanie z realizacji programu w 2016 roku
środa, 28 czerwca 2017

Zamieszczamy sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku.

Do pobrania:

http://bip.ozarow-mazowiecki.pl/?a=9779

 
Program współpracy na 2017 rok
środa, 28 czerwca 2017

Zamieszczamy program współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2017 roku.

Do pobrania:

http://bip.ozarow-mazowiecki.pl/?a=8948

 
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy w 2015 roku
wtorek, 24 maja 2016

Zamieszczamy sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku.

Do pobrania:

http://bip.ozarow-mazowiecki.pl/?a=8549

 
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok
piątek, 04 grudnia 2015

Zamieszczamy program współpracy Gminy Ożarów Mazowiecki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku.

Do pobrania:

http://bip.ozarow-mazowiecki.pl/?a=7971

 
Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych w 2016 roku
wtorek, 24 listopada 2015

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku z zakresu:

- upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji – prowadzenie systematycznych zajęć sportowych, organizacja obozów i ogólnodostępnych imprez sportowych,

- profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi i innym uzależnieniom,

- kultury, oświaty i wychowania, upowszechniania turystyki i krajoznawstwa oraz zdrowia.

Pisemne oferty dotyczące realizacji zadań należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 grudnia 2015 r. do godz. 18.00 w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim, Biuro Podawcze, parter, ul. Kolejowa 2.

Do pobrania:

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 3