To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
Informacje
Wyniki Referendum Gminnego w Ożarowie Mazowieckim 04.06.2017 r.
niedziela, 04 czerwca 2017

W zarządzonym na dzień 4 czerwca 2017 r. Referendum Gminnym w sprawie objęcia gminy Ożarów Mazowiecki przez m.st. Warszawa, w związku z zamiarem utworzenia metropolitalnej jednostki samorządu terytorialnego, spośród 17881 uprawnionych do głosowania w referendum wzięło udział 6379 osób. Głosów ważnych oddano 6318, nieważnych 60.
Frekwencja referendalna wyniosła 35,67%.

Liczba głosów pozytywnych „Tak” - 279
Liczba głosów negatywnych „Nie” - 6039

Miejska Komisja do spraw Referendum w Ożarowie Mazowieckim w związku z powyższym, na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 400) stwierdza, że referendum jest ważne. Komisja ustaliła, że większość ważnych głosów oddano za odpowiedzią negatywną. Komisja w związku z powyższym, na podstawie art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym stwierdza, że wynik referendum jest rozstrzygający.

Protokół ustalenia wyniku Referendum Gminnego 

image01

 
Referendum gminne - 4 czerwca 2017 r.
Akcja informacyjna
piątek, 02 czerwca 2017

DSCN0014Głos Mieszkańców ma znaczenie. To podstawowy cel akcji informacyjnej, która ma zwiększyć świadomość obywatelską mieszkańców i zachęcić ich do udziału w referendum.

Kampania prowadzona jest w Internecie (http://www.ozarow-mazowiecki.pl/referendumgminne2017), na profilu społecznościowym Urzędu, oraz za pośrednictwem mediów (lokalna telewizja, prasa, radio). Przygotowane zostały mobilne punkty informacyjne, w których Mieszkańcy znajdą niezbędne informacje dot. referendum. Do skrzynek pocztowych trafiły już ulotki informacyjne. W każdym sołectwie odbyło się spotkanie władz samorządowych z Mieszkańcami. Od początku maja, w każdą środę w Centrum Inicjatyw Społecznych można było porozmawiać o referendum i nie tylko, w szczególności z Pawłem Kanclerzem burmistrzem Ożarowa Mazowieckiego, Andrzejem Cichalem Przewodniczącym Rady Miejskiej. Referendum również poświęcona została duża część ostatniego wydania Informatora Ożarowskiego 4/69 2017 (stale dostępna wersja elektroniczna: http://www.ozarow-mazowiecki.pl/images/stories/informator/2017/informator_4_2017_online.pdf)

Wszystko po to, aby pokazać, że głos Mieszkańców ma znaczenie i zachęcić wszystkich do udziału w referendum. Referendum będzie ważne, jeśli weźmie w nim udział minimum 30% uprawnionych do głosowania, czyli co najmniej 5350 osób.

GALERIA ZDJĘĆ

 
Informacja
piątek, 19 maja 2017

Szanowni Państwo

W dniach od 15 maja do 29 maja 2017 r.  każdy wyborca może sprawdzić w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim, czy został uwzględniony w spisie wyborców.

Sprawdzenia można dokonać osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich, Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165, pok. 310, w godz. pracy tut. Urzędu.

 
Wpis do rejestru wyborców
piątek, 19 maja 2017

Z wnioskiem o wpisanie do rejestru wyborców w części A mogą wystąpić obywatele polscy:

  • stale zamieszkali na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki bez zameldowania na pobyt stały,
  • nigdzie niezamieszkali, stale przebywający na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki,
  • stale zamieszkali na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki pod innym adresem niż adres zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki.

Z uwagi na to, że zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki należy przedstawić dowody potwierdzające stałe zamieszkiwanie np. zameldowanie na pobyt czasowy, tytuł prawny do lokalu (akt własności, umowę najmu), rachunki za prąd, gaz dotyczące przedmiotowego lokalu, zeznania świadków. W przypadku powoływania się na zeznania świadków należy stawić się w Urzędzie ze wskazanymi świadkami w celu ich przesłuchania do protokołu.

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 4