To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
Regulamin
piątek, 26 marca 2010
Zasady, formy i tryb świadczenia usług na terenie Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, oraz prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego i odbiorców usług świadczonych przez przedsiębiorstwo określa "Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków" uchwalony przez Radę Miejską uchwałą Nr 157/08 z dnia 30 stycznia 2008 r..