To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
Informacja Zarządu Dróg Powiatowych
wtorek, 03 listopada 2015

Zarząd Dróg Powiatowych informuje, że w związku z realizacją zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4337W – ulica Wojska Polskiego oraz drogi powiatowej nr 4119W – ulica Sochaczewska na odcinku od DK 92 w miejscowości Jawczyce do ulicy Szkolnej w miejscowości Macierzysz” o planowanym w dniach od 4.11.2015 r. (od godziny 6.00) do 6.11.2015 r. (do godziny 24.00) zamknięciu ww. ulic z uwagi na konieczność wykonania robót bitumicznych.