To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
Stypendia sportowe
STYPENDIA SPORTOWE ZA 2012 ROK
poniedziałek, 22 października 2012

„W zdrowym ciele zdrowy duch” – Gmina Ożarów Mazowiecki wspiera upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na jej terenie oraz promuje młode talenty sportowe.

Informujemy, że 30 listopada 2012 r. upływa termin składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych za 2012 rok dla młodych ożarowskich sportowców uzyskujących wysokie osiągnięcia sportowe.

Wnioski wraz z załącznikami należy przesyłać pocztą lub złożyć osobiście w zamkniętych kopertach opisanych "Wniosek o stypendium sportowe 2011" w Kancelarii Urzędu Miejskiego, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki do 30 listopada 2012 roku (w przypadku przesyłek pocztowych liczy się data wpływu do Urzędu).

Stypendia sportowe przyznawane są zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr 217/08 z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie  ustanowienia stypendiów dla zawodników z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki osiągających wysokie wyniki sportowe oraz Uchwałą Rady Miejskiej Nr 506/10 z dnia 23 września 2010 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej Nr 217/08 z dnia 25 czerwca 2008 roku w sprawie ustanowienia stypendiów dla zawodników z terenu Gminy Ożarów Mazowiecki osiągających wysokie wyniki sportowe.

Więcej…
 
Uroczystość wręczenia stypendiów sportowych
czwartek, 29 grudnia 2011

DSC05627W dniu 29 grudnia 2011 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów sportowych zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Pan Paweł Kanclerz oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Ożarowa Mazowieckiego Pani Blanka Jabłońska wręczyli stypendia sportowe zawodnikom, natomiast zaproszeni rodzice stypendystów otrzymali pamiątkowe listy gratulacyjne.  W uroczystości udział wzięli również przedstawiciele klubów sportowych działających na terenie Gminy.

Zwracając się do stypendystów Burmistrz i Przewodnicząca Rady Miejskiej podkreślili jak ważną rolę w życiu młodego człowieka pełni sport i jak wiele potrzeba wysiłku i wyrzeczeń, aby sięgnąć po sportowe trofea.

Wszystkim tegorocznym Stypendystom serdecznie gratulujemy, życzymy  kolejnych sukcesów sportowych i dziękujemy za godne reprezentowanie Gminy Ożarów Mazowiecki.

Burmistrz i Rada Miejska Ożarowa Mazowieckiego

Więcej…
 
Stypendia sportowe za 2011 rok przyznane
środa, 14 grudnia 2011

Znamy już listę ożarowskich sportowców, którzy otrzymali stypendia sportowe  w 2011 roku.  Spośród  18 wniosków o przyznanie stypendium sportowego Komisja stypendialna wyłoniła 9 młodych sportowców, którzy otrzymają stypendia sportowe. Przyznano je zawodnikom za  wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.

Stypendia sportowe w 2011 roku otrzymują:

Karolina Aniołkowska  - taniec sportowy, Egurrola Dance Studio, Warszawa

Klaudia Ciesielska - tenis stołowy, Klub Sportowy „Ożarowianka”, Ożarów Mazowiecki

Julia Jagoda – pływanie, Klub Sportowy „1” Ożarów Mazowiecki

Weronika Jagoda – pływanie, Klub Sportowy „1” Ożarów Mazowiecki

Krzysztof Cholewo – pływanie, Klub Sportowy „1” Ożarów Mazowiecki

Bartosz Kuźma – pływanie, Klub Sportowy „1” Ożarów Mazowiecki

Agata Boguska – karate, UKS „Czternastka” Warszawa

Monika Durmaj – karate, UKS „Czternastka” Warszawa

Oliwia Rapacka – piłka nożna dziewcząt, Międzyszkolny Klub Sportowy „Praga Warszawa”

Wszystkim tegorocznym Stypendystom życzymy  kolejnych sukcesów sportowych i dziękujemy za godne reprezentowanie Gminy Ożarów Mazowiecki.

Burmistrz i Rada Miejska Ożarowa Mazowieckiego

 
„W zdrowym ciele zdrowy duch”
czwartek, 03 listopada 2011

„W zdrowym ciele zdrowy duch” – Gmina Ożarów Mazowiecki wspiera upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży zamieszkałych na jej terenie oraz promuje młode talenty sportowe.

Informujemy, że 5 grudnia 2011 r. upływa termin składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych za 2011 rok dla młodych ożarowskich sportowców uzyskujących wysokie osiągnięcia sportowe.

Wnioski wraz z załącznikami należy przesyłać pocztą lub złożyć osobiście w zamkniętych kopertach opisanych "Wniosek o stypendium sportowe 2011" w Biurze Podawczym Urzędu Miasta i Gminy, ul. Kolejowa 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki do 5 grudnia 2011 roku (w przypadku przesyłek pocztowych liczy się data wpływu do Urzędu).

Więcej…
 
Stypendia dla ożarowskich sportowców rozdane ...
czwartek, 30 grudnia 2010
stypendysci Znamy już listę 13 ożarowskich sportowców, którzy otrzymali stypendia sportowe  w 2010 roku. Przyznano je zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.

Gmina Ożarów Mazowiecki wspiera upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, poprzez przekazywanie środków finansowych  klubom sportowym .Nakłady na sport są znaczne, w 2010 roku była to kwota
ponad 1,2 mln. zł.

Po raz pierwszy stypendia zostały przyznane w 2008 roku - zgodnie z ustalonymi zasadami pieniądze otrzymują szczególnie uzdolnieni zawodnicy, osiągający wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym.

Kandydatów wyłaniały uczniowskie kluby sportowe i stowarzyszenia kultury fizycznej.

Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się w środę,  29 grudnia o godzinie 14.30. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim.

Więcej…
 
Stypendia sportowe
piątek, 10 grudnia 2010

Stypendia dla młodych sportowców przyznawane są od 2008 roku.
W latach 2008-2009 przyznano stypendia sportowe 32 sportowcom na łączną kwotę 19 600 zł.

Zarządzenie Burmistrza Nr 153/2008 z dnia 18 grudnia 2008r.
Zarządzenie Burmistrza Nr 117/09 z dnia 19 październnika 2009r.

Stypendia przyznawane są na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim Nr 217/08 z dnia 25 czerwca 2008r., która została znowelizowana uchwałą Nr 506/10 z dnia 23 września 2010r.


Artykuł "Stypendia dla ożarowskich sportowców rozdane ..." z dnia 30 grudnia 2010 r.

 
Stypendia sportowe dla młodych ożarowskich sportowców
środa, 18 sierpnia 2010

Informujemy, że do 24 września br. można składać wnioski o przyznanie stypendiów za 2010 rok dla młodych ożarowskich sportowców uzyskujących wysokie osiągnięcia sportowe. Stypendia dla młodych sportowców po raz pierwszy przyznane zostały dwa lata temu. W 2008 otrzymało je 15, a w 2009, 17 zawodników.

 

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 3