To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
Taryfy
środa, 08 lutego 2012
Działając na podstawie art. 24 ust.1 i 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zm.)
 
                                      „E n e r g e t y k a   O ż a r ó w   M a z o w i e c k i”
o g ł a s z a
 
że od dnia  01 stycznia  2014 r. do 31 grudnia 2014 r. będą obowiązywały nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków po uwzględnieniu dopłat zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/421/13  i  XLIV/422/13  Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia  14 listopada  2013 r, a ich wysokość kształtuje się następująco:
 

Za wodę:
Stawka (zł /m³)
Netto Brutto
1.  Grupa 1 -gospodarstwa domowe i użyteczności publicznej 2,82 3,05

2.  Grupa 2 - gospodarstwa domowe i użyteczności publicznej  

                        korzystające z podliczników            

7,14 7,71
3.  Grupa 3 - przemysł (zakłady, usługi, handel, gastronomia) 6,16 6,65
4.  Grupa 4 - hurt (dostawa wody poza obszar Gminy) 6,13 6,62
5.  Grupa 5 - TSSE ( Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna )
                     – teren byłej fabryki Kabli Ożarów Maz. Poznańska 129/133
6,63 7,16
6.  Stawka opłaty abonamentowej dla wszystkich odbiorców ( zł / m-c )    
          a   -  za gotowość  -        dla  wodomierza: *   qhmax    ≤    2,5 m³/h 2,32 2,51
          b   -  za gotowość  -          „         „            **  qhmax      >    2,5 m³/h 21,47 23,19
          c   -  za gotowość  -          „         „            *** qhmax    ≥  20,0 m³ /h 217,40 234,79
Za ścieki   Stawka (zł /m³)
Netto Brutto
  1.   Grupa 1 -gospodarstwa domowe i użyteczności publicznej 6,59 7,12
  2.   Grupa 1 - stawka opłaty abonamentowej ( zł / m-c ) 2,25 2,43
  3.   Grupa 2 - przemysł (zakłady, usługi, handel, gastronomia) 10,63 11,48
  4.   Grupa 2 - stawka opłaty abonamentowej ( zł / m-c ) 38,03 41,07
  5.   Grupa 3 - TSSE ( Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna )
                        – teren byłej fabryki Kabli Ożarów Maz. Poznańska 129/133
11,31 12,21
  6.   Grupa 3 - stawka opłaty abonamentowej ( zł / m-c ) 38,03 41,07

*    dla  wodomierza   o średnicy    <   20 mm
**   dla  wodomierza   o średnicy    >  20 mm  ( do  < 50 mm )
***  dla  wodomierza   o średnicy    >  65 mm

 

Ogłoszenie taryfy
UCHWAŁA  421-13 z 14.11.2013
UCHWAŁA  422-13 z 14.11.2013 

 Działając na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm.)

„E n e r g e t y k a  O ż a r ó w  M a z o w i e c k i”
o g ł a s z a

że od dnia 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. będą obowiązywały nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków po uwzględnieniu dopłat zgodnie z Uchwałą Nr 275/12 276/12 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 29 listopada 2012 r.,
a ich wysokość kształtuje się następująco:


Za wodę:
Stawka (zł /m³)
Netto Brutto
1.  Grupa 1 -gospodarstwa domowe i użyteczności publicznej 2,70 2,92
2.  Grupa 2 - gospodarstwa domowe i użyteczności publicznej
korzystające z podliczników
7,09 7,66
3.  Grupa 3 - przemysł (zakłady, usługi, handel, gastronomia) 5,97 6,45
4.  Grupa 4 - hurt (dostawa wody poza obszar Gminy) 5,99 6,47
5.  Grupa 5 - TSSE ( Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna )
– teren byłej fabryki Kabli Ożarów Maz. Poznańska 129/133
6,46 6,98
5.  Stawka opłaty abonamentowej dla wszystkich odbiorców ( zł / m-c )    
a   -  za gotowość  -        dla  wodomierza: *   qhmax ≤    2,5 m³/h 2,32 2,51
b   -  za gotowość  -          „         „            **  qhmax >    2,5 m³/h 21,47 23,19
c   -  za gotowość  -          „         „            *** qhmax ≥  20,0 m³ /h 217,40 234,79
Za ścieki Stawka (zł /m³)
Netto Brutto
1.   Grupa 1 -gospodarstwa domowe i użyteczności publicznej 6,44 6,96
2.   Grupa 1 - stawka opłaty abonamentowej ( zł / m-c ) 2,25 2,43
3.   Grupa 2 - przemysł (zakłady, usługi, handel, gastronomia) 10,33 11,16
4.   Grupa 2 - stawka opłaty abonamentowej ( zł / m-c ) 38,03 41,07
5.   Grupa 3 - TSSE ( Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna )
– teren byłej fabryki Kabli Ożarów Maz. Poznańska 129/133
11,24 12,14
6.   Grupa 3 - stawka opłaty abonamentowej ( zł / m-c ) 38,03 41,07

*    dla  wodomierza   o średnicy    < 20 mm
**   dla  wodomierza   o średnicy    >  20 mm  ( do  < 50 mm )
***  dla  wodomierza   o średnicy    > 65 mm

 

 


Taryfa obowiązująca w 2012 roku

   Za wodę: Stawka (zł /m³)
Netto Brutto
1.   Grupa 1 -gospodarstwa domowe i użyteczności publicznej 2,46 2,66
2.   Grupa 2 - gospodarstwa domowe i użyteczności publicznej
korzystające z podliczników
6,37 6,88
3.   Grupa 3 - przemysł (zakłady, usługi, handel, gastronomia) 5,36 5,79
4.   Grupa 4 - hurt (dostawa wody poza obszar Gminy) 5,39 5,82
5.   Stawka opłaty abonamentowej dla wszystkich odbiorców
( zł / m-c )
   
a   -  za gotowość  -  dla  wodomierza: *   qhmax ≤    2,5 m³/h 2,26 2,44
b   -  za gotowość  -    „         „            **  qhmax >    2,5 m³/h 20,89 22,56
c   -  za gotowość  -    „         „            *** qhmax ≥  20,0 m³ /h 211,48 228,40
   Za ścieki Stawka (zł /m³)
Netto Brutto
1.    Grupa 1 -gospodarstwa domowe i użyteczności publicznej 6,02 6,50
2.    Grupa 1 - stawka opłaty abonamentowej ( zł / m-c ) 2,19 2,37
3.    Grupa 2 - przemysł (zakłady, usługi, handel, gastronomia) 9,69 10,47
4.    Grupa 2 - stawka opłaty abonamentowej ( zł / m-c ) 36,99 39,95

*    dla  wodomierza   o średnicy    < 20 mm
**   dla  wodomierza   o średnicy    > 20 mm  ( do  <50 mm )
***  dla  wodomierza   o średnicy    > 65 mm

Uchwała Nr 151/11 z 30 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr 152/11 z 30 listopada 2011 r. w sprawie dopłat do cen zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Taryfa obowiązująca w 2011 roku.  

Za wodę: Stawka (zł /m³)
Netto Brutto
1.   Grupa 1 -gospodarstwa domowe i użyteczności publicznej 2,32 2,51
2.   Grupa 2 - gospodarstwa domowe i użyteczności publicznej
korzystające z podliczników
6,12 6,61
3.   Grupa 3 - przemysł (zakłady, usługi, handel, gastronomia) 5,07 5,48
4.   Grupa 4 - hurt (dostawa wody poza obszar Gminy) 5,09 5,50
5.   Stawka opłaty abonamentowej dla wszystkich odbiorców
( zł / m-c )
   
     a   -  za gotowość  -  dla  wodomierza: *   qhmax    ≤    2,5 m³/h 2,20 2,38
     b   -  za gotowość  -    „         „            **  qhmax      >    2,5 m³/h 20,32 21,95
     c   -  za gotowość  -    „         „            *** qhmax    ≥  20,0 m³ /h         205,72 222,18
Za ścieki   Stawka (zł /m³)
Netto Brutto
  1.    Grupa 1 -gospodarstwa domowe i użyteczności publicznej 5,30 5,72
  2.    Grupa 1 - stawka opłaty abonamentowej ( zł / m-c ) 2,13 2,30
  3.    Grupa 2 - przemysł (zakłady, usługi, handel, gastronomia) 8,70 9,40
  4.    Grupa 2 - stawka opłaty abonamentowej ( zł / m-c ) 35,98 38,86

*    dla  wodomierza   o średnicy    <  20 mm
**   dla  wodomierza   o średnicy    > 20 mm  ( do  <50 mm )
***  dla  wodomierza   o średnicy    >  65 mm