To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
Turystyka

Co warto zobaczyć na terenie Gminy ?


Na terenie gminy Ożarów Mazowiecki znajduje się zabytkowy spichlerz i park z 1859 roku w Gołaszewie, dwór z 1867 roku w Duchnicach oraz otoczony historycznym parkiem dwór w Pilaszkowie wybudowany w 1820 roku, z największym na Mazowszu Muzeum Pojazdów Konnych i Muzeum Dworu Polskiego.
Na początku XIX wieku spółka akcyjna Miasto-Ogród sprzedała na terenie dzisiejszego Ożarowa 142 działki bogatym mieszkańcom Warszawy, chcącym wybudować domy w okolicach miasta. Na terenie Ożarowa zachowały się do dzisiaj zabytkowe obiekty: murowany budynek z wieżycą z 1915 roku przy ulicy 11 Listopada; wille przy ulicy Mickiewicza 17, 21, 39, 51; kamienice czynszowe przy ulicach Przejazdowej 16, 3 Maja 10, 16, Kusocińskiego 5. Pod opieką konserwatora znajduje się budynek stacji PKP przy ulicy Kolejowej.
Najciekawszym zabytkiem w mieście jest zachowany w dobrym stanie dworek przy ulicy Poniatowskiego, wybudowany na początku XIX wieku. Dworek zasłynął w historii jako miejsce podpisania aktu kapitulacji Powstania Warszawskiego (2 października 1944 roku). Obecnie jest własnością prywatną.

W Umiastowie znajduje się Dworek szlachecki - XIX wieczny dworek urządzony stylowo i wypełniony pamiątkami szlacheckimi, z bogatą kolekcją herbów szlachty polskiej w różnych technikach (rzeźbione w drewnie, na proporcach, w porcelanie rodowej, w sztućcach, malowane farbą olejną na desce, biżuteria rodowa) wraz z biblioteczką herbarzy i literaturą genealogiczną.

Propozycje na weekend

  • Na basen
    Największą sportową atrakcją Ożarowa jest basen miejski oddany do użytku w 2002 roku. W skład obiektu wchodzą: basen sportowy 25x12,5 m, basen do nauki pływania 12,5x6 m i zespół basenów rekreacyjnych wyposażonych w prądy wodne, gejzery, ławki napowietrzające oraz zjeżdżalnię. Basen sąsiaduje z zespołem szkół, na terenie którego można korzystać z hali sportowej, odkrytych boisk do gier zespołowych ze sztuczną nawierzchnią oraz kortów tenisowych.
  • Do muzeów Dworu Polskiego i Pojazdów Konnych
    Historyczny dwór w Pilaszkowie mieści dziś Muzeum Dworu Polskiego oraz największe na Mazowszu Muzeum Pojazdów Konnych, w którym zgromadzono około 40 unikatowych bryczek, karet, koczy, paradnych sań i wozów strażackich.

Miłośników dobrej klasycznej muzyki zapraszamy na Festiwal Muzyki Kameralnej zawsze w II połowie października oraz inne imprezy cykliczne:

  • Dni Ożarowa z licznymi atrakcjami - 3 weekend czerwca.
  • Bieg Kusocińskiego - corocznie w czerwcu
  • Dożynki Gminne zawsze około połowy września.

W krajobrazie Gminy Ożarów Mazowiecki dominują rozległe otwarte tereny upraw rolnych, gdzieniegdzie urozmaicone niewielkimi skupiskami zieleni głównie wzdłuż dróg. Południowo-zachodnią część gminy przecina dolina rzeki Utraty, porośnięta roślinnością, wśród której żyje wiele gatunków ptaków.
Pozostałością po czasach właścicieli ziemskich są relikty dawnych parków dworskich, rozproszone na terenie gminy. W centrum miasta w dobrym stanie zachował się XIX-wieczny dworek z oficyną i przyległą zielenią. Teren historycznego parku jest dziś podzielony na kilka niezależnie zagospodarowanych terenów. Parkową funkcję spełnia jedynie niewielki pas zieleni sąsiadujący z ulicą Poznańską. W miejscu dawnych dworskich sadów powstały szkolne boiska.
Z początku XIX stulecia pochodzi park w Ołtarzewie, na terenie którego zachował się cenny starodrzew, w tym pomniki przyrody: lipa drobnolistna, wiąz szypułkowy i jesion wyniosły. Jego krajobraz urozmaicają stawy otoczone wysokimi skarpami.
Na terenie gminy relikty podworskich parków znajdują się w Pilaszkowie, Broniszach, Duchnicach (z zabytkową aleją), Gołaszewie, Macierzyszu i Płochocinie, w Wolicy okazała aleja lipowa prowadzi na teren dawnego parku z ponad stuletnim drzewostanem liściastym.
Pozostałości parkowych założeń występują także w Święcicach, Kręczkach, Pogroszewie Kolonii, Umiastowie i Strzykułach.

Na terenie gminy znajduje się również Rezerwat leśny - Wolica- o powierzchni 50,39 ha z drzewostanem 50 - 70 letnim, pojedyncze drzewa mają nawet ponad 100 lat.

Mieszkańcy Gminy Ożarów Mazowiecki otaczają czcią liczne miejsca pamięci narodowej w postaci grobów, pomników oraz tablic pamięci poświeconych wydarzeniom historycznym
(cmentarze w Ołtarzewie i Pilaszkowie, mogiła powstańcza w Broniszach oraz pomnik w Ożarowie przy byłej Fabryce Kabli związany z obozem przejściowym dla żołnierzy po Powstaniu warszawskim, a w Hucie Szkła dla ludności cywilnej).