To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
Wnioski do pobrania
środa, 24 stycznia 2018

Karta Dużej Rodziny

pdfKDR_-_wniosek_od_1_stycznia_2018

pdfobjasnienia_do_wniosku

pdfnowelizacja_rozporzadzenia_KDR_-_1_stycznia_2018

pdfmKDR_instrukcja_jak_wypelnic_wniosek_elektroniczny

Załączniki do wniosku:

pdfinformacja_o_osobach_uprawnionych_do_wyswietlania_karty_elektronicznej

Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej

Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki

Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie

ZKDR-04 - objaśnienia do wypełniania