To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
Wyższe Seminarium Duchowne Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego
wtorek, 26 września 2017

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE
Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego
ul. Jana Kilińskiego 20
Ołtarzew, 05-850 Ożarów Mazowiecki

administracja 22 733 85 62

www.wsdsac.pl