To jest archiwalna wersja witryny aktualizowana do dnia 30.05.2018 r.. Aktualna wersja witryny jest dostępna pod adresem ozarow-mazowiecki.pl
Realizacja projektu zieleni
poniedziałek, 26 czerwca 2017

FE IS RGB-1

Trwają prace ogrodnicze związane z realizacją projektu pn. „Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wiosną została przeprowadzona wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne (m.in. usunięcie martwych gałęzi). Obecnie trwają prace związane z nasadzeniem drzew, krzewów i bylin. Na zamieszczonych zdjęciach prezentujemy postęp prac. Na terenach objętych realizacją projektu zostały zamontowane tablice informacyjne o dofinansowaniu Projektu.

Kolejnym etapem będzie montaż elementów małej architektury, w tym ławki, kosze oraz budowa pomostu widokowego na stawie w Parku Ołtarzewskim wraz z zagospodarowaniem linii brzegowej.

Całkowita wartość projektu to prawie 2,5 mln zł, z czego wnioskowana kwota dofinansowania to ok. 1,7 mln zł.

Agnieszka Jędrzejczak
Specjalista ds. organizacji i promocji JRP

DSCN0225.jpg
DSCN0462.jpg
DSCN0464.jpg
DSCN0467.jpg
DSCN0468.jpg
DSCN0469.jpg
DSCN0470.jpg
DSCN0477.jpg
DSCN0485.jpg